Activiteiten voor Jonge Mantelzorgers

In de komende zomerperiode organiseert de Werkgroep voor Jonge Mantelzorgers (JMZ), onderdeel van het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Fundament, wederom leuke activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar en voor jongeren vanaf groep 8 tot 18 jaar. De Werkgroep JMZ  vindt het belangrijk dat voor zowel kinderen in de basisschoolleeftijd als voor kinderen die naar het voorgezet onderwijs gaan passende activiteiten georganiseerd worden.

International restaurant Hestia in de Muchte

Onder de noemer van Internationale Ontmoetingsactiviteit Hestia komen op initiatief van Stichting Fundament  sinds  een aantal weken op vrijdagmiddag een aantal enthousiaste vrouwen van verschillende nationaliteiten bijeen in de Muchte. Het doel van deze middagen vormt het stimuleren van integratie van en het leggen van contacten tussen vrouwen van diverse nationaliteiten. Evenals bij Hera, de succesvolle evenknie van deze activiteit van Stichting Fundament in Overdinkel, start men nu met het eenmaal per maand organiseren van een Internationaal restaurant en wel voor het eerst op vrijdag 21 april a.s. van 12.30 tot ca. 13.30 uur.  Voor de prijs van negen Euro krijgt met een Internationaal (driegangen) verrassingsmenu aangeboden. Kenmerk van het deze restaurantactiviteit is dat ook hier de ontmoeting met elkaar en elkaars cultuur centraal staan. De activiteit vindt plaats in de Muchte Opgave vooraf verplicht en wel mogelijk tot uiterlijk donderdag 20 april bij de administratie van Stichting Fundament in de Muchte, Vlasakker 2 te Losser tel. 053 5369400 email info@stichtingfundament.nl

Activiteitenmiddag werkgroep Jonge Mantelzorg

Op zaterdag 25 maart jl. organiseerde de Werkgroep voor Jonge Mantelzorgers (JMZ), onderdeel van het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Fundament  een succesvolle activiteitenmiddag in de Muchte in Losser.De werkgroep was zeer verheugd over de deelname van 17 deelnemers in de leeftijd van 5 tot en met 15 jaar. Deze konden allen deelnemen aan een workshop van Theatergroep Luna, met als thema ‘Talent’. Er werd gezongen, gedanst en clown Mike zorgde met zijn fantasieballonnen voor een extra vrolijke sfeer.

“De Overstap – weerbaar naar het voortgezet onderwijs”

De Sociaal Teams in de gemeente Losser organiseren een training om de overstap naar het middelbaar onderwijs zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Als de kinderen de basisschool afsluiten/verlaten en hun weg vervolgen naar het middelbaar onderwijs zijn er onderwerpen en thema’s waar de kinderen tegen aan kunnen lopen. Zo zijn ze eerst de oudste van de school en nu de jongste, een ander onderwijssysteem, nieuwe leerlingen, verschillende docenten, verder weg van huis etc. Allerlei zaken waar je onzeker van kunt worden. De Overstap is een training voor zowel jongens als meisjes uit groep 8 (11,12,13 jarigen). Doel van de training is om de deelnemers zoveel mogelijk bagage mee te geven. Thema’s die in deze training aan de orde komen zijn o.a. (zelf-) vertrouwen, hoe geef je je eigen grens aan, hoe ga je met gestelde grenzen om. Plagen & pesten, weerbaarheid, sociale media en de eventuele gevolgen van slecht internet gebruik, Etc.

Rommelmarkt Gildeproject 8 april

Op zaterdag 8 april  a.s. organiseert het Gildeproject van Stichting Fundament  bij haar werkplaats aan de Vlasakker 51 van 10.00 tot 14.00 uur een rommelmarkt. Het doel van de rommelmarkt is het verkrijgen van extra-inkomsten, maar de vrijwilligers van het Gildeproject maken ook graag van de gelegenheid gebruik om belangstellenden rond te leiden in haar werkplaats en om uitleg te geven over de doelstellingen, openingstijden en gebruik van de aanwezige machines en gereedschappen.

Powered by WordPress | Deze website is gemaakt door Stichting Cluster Webhosting