Welzijn ouderen

Uw partner in zelfstandigheid
Het Welzijn Ouderen heeft als doel: de bevordering van de zelfstandigheid en de maatschappelijke integratie van ouderen.
Het Welzijn Ouderen tracht dit zoveel mogelijk in samenspraak en samenwerking met ouderen te realiseren.

Kerntaken hierbij zijn:

Informatie

  • voorlichting, informatie en advies
  • opsporen van behoeften van ouderen en ontwikkelen nieuwe initiatieven
  • ondersteunen van vrijwilligerswerk ten behoeve van ouderen.

Het belangrijkste hierbij is de voorlichting en informatie. Met de juiste informatie kunt u betere keuzes maken en daardoor de regie over uw eigen situatie behouden. Daarmee is het Welzijn Ouderen uw partner in zelfstandigheid

Verlichten, ipv verplichten!

Contact:

De Muchte
Vlasakker 2
Losser
053-5369405
welzijnouderen@clusterlosser.nl
Losser: Op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur en op afspraak.
Beroepskracht: Angeline Voortman

 

Het Trefpunt
Prins Hendrikstraat 1
Overdinkel
053-5361850
welzijnouderen@clusterlosser.nl
Overdinkel: Elke eerste dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur en op afspraak.
Beroepskracht: Angeline Voortman


Overige activiteiten

In het kader van de ondersteuning aan vrijwilligers worden ook groepen ondersteund, die zich met vrijwilligerswerk of belangenbehartiging ten behoeve van ouderen bezighouden.
Zo wordt, samen met de gemeente Losser, een platform van vrijwilligersorganisaties opgericht met als doel het vrijwilligerswerk ten behoeve van ouderen te versterken.

Print Friendly
Delen
    Powered by WordPress | Deze website is gemaakt door Stichting Cluster Webhosting