Veelzijdig welzijn

Stichting Cluster heeft als algemene doelstelling het bevorderen van welzijn en educatie in de gemeente Losser.

In de praktijk krijgt dit gestalte door een breed aanbod van activiteiten en projecten op diverse terreinen. Het aanbod richt zich op alle bewoners van Losser, met extra aandacht voor groepen die dit nodig hebben. Dat aanbod, ontwikkeld door ervaren beroepskrachten en veelal uitgevoerd in samenwerking met vrijwilligers, is afgestemd op de wensen van bewoners. Verandert de vraag, dan verandert het aanbod mee. Stichting Cluster speelt daarbij actief in op de actualiteit. Zoiets vraagt om een flexibele organisatie met oren en ogen in de wijken en dorpen.

Met Sociaal cultureel werk, Opbouwwerk, Jongerenwerk, Opvoedingsondersteuning, Welzijn ouderen,  Blijfit en de Vrijwilligerscentrale is stichting Cluster goed vertegenwoordigd in de gemeenschap.

In de rechterkolom vindt U alle onderdelen van Stichting Cluster. Klik op een link en U vindt informatie de desbetreffende onderdeel.

Print Friendly
Delen
    Powered by WordPress | Deze website is gemaakt door Stichting Cluster Webhosting