Colofon

Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de directie van Stichting Cluster te Losser. K.V.K. -nummer: 41027179

Er wordt uiterste zorg besteed aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aanbieden van de informatie op deze site. Wij streven ernaar de site eenvoudig en gebruiksvriendelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u via het vraagformulier (zie contact-pagina) aan ons kenbaar maken. Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, horen wij dit graag van u.

Het auteursrecht op de website wordt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitdrukkelijk voorbehouden. Overname van delen van de site is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Gebuikte software: WordPress
Webdesign: St. Cluster Webhosting

Print Friendly
Delen

    Powered by WordPress | Deze website is gemaakt door Stichting Cluster Webhosting