Vacature Raad van Toezicht

Stichting Fundament is bestuurder van drie Stichtingen: Stichting Bibliotheek Losser, Stichting Muziekschool de Sleutel en welzijnsorganisatie Stichting Cluster.

Fundament is onlangs overgegaan tot de instelling van een Raad van Toezicht, heeft een (nieuwe) voorzitter benoemd en zoekt nu voor de verdere invulling een tweetal leden:

– een financieel deskundige

– een inhoudelijk deskundige

Met de beschikking over een analytisch en kritisch denkvermogen, affiniteit met de werkzaamheden van de stichting, een onafhankelijke geest en een goede beschikbaarheid.

De RvT opereren vanuit een collectieve verantwoordelijkheid en de Governance code Cultuur vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de RvT de heer L. van Lier tel. 06 57575428.

Interesse

Uw motivatiebrief met CV t.a.v. Stichting Fundament ontvangen wij graag voor 15 juli 2017 per mail t.a.v. t.vanveen@stichtingfundament.nl onder vermelding van “vacature RvT”

Print Friendly
Delen

    Powered by WordPress | Deze website is gemaakt door Stichting Cluster Webhosting