BRUSSEN cursus in Losser

Het Steunpunt Jonge Mantelzorgers (JMZ) van Stichting Fundament organiseert een BRUSSEN cursus. Een BRUSSEN cursus is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar van wie een direct familielid (vader, moeder, broer en/of zus) een psychische en of lichamelijke beperking heeft. De cursus start bij voldoende deelname op 8 juni a.s. en bestaat uit zes bijeenkomsten op donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur in de Muchte, Vlasakker 2 te Losser.

Deelname is gratis. De cursus wordt gegeven door ervaren trainers. Thema’s die o.a. aan bod komen zijn: grenzen aan geven, opkomen voor jezelf, educatie en aandacht voor het eigen ik. Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Fundament in de Muchte, Vlasakker 2 te Losser, tel. 053-5369400/email info@stichtingfundament.nl

Print Friendly
Delen

    Powered by WordPress | Deze website is gemaakt door Stichting Cluster Webhosting