Sociaal Teams en Humanitas starten “financieel-formulierenspreekuur”

De Sociaal Teams in de gemeente Losser en Humanitas Thuisadministratie hebben de handen ineen geslagen om spreekuren op te zetten, waar mensen terecht kunnen wanneer zij vragen hebben over financiën en administratieve zaken. Ook kan hulp gegeven worden bij het invullen van formulieren.

Tijdens een druk bezochte startbijeenkomst in buurthuis de Muchte in Losser werden de plannen donderdag 4 februari j.l. gepresenteerd. Procescoördinator Sociaal Teams Marcel Obdeijn leidde de bijeenkomst in waarna Janneke Rouwé van Humanitas in een korte presentatie de opzet van het project uit de doeken deed.

Een 10-tal vrijwilligers is speciaal voor dit spreekuur geschoold door Humanitas. Tijdens elk spreekuur is ten minste één enthousiaste vrijwilliger aanwezig om de bezoekers te woord te staan en vragen te beantwoorden. Daarnaast kan de vrijwilliger bij andere dan financiële zaken een beroep doen op het plaatselijke Sociaal Team of de mensen daarnaar doorverwijzen. De begeleiding van de vrijwilligers is ook in handen van Humanitas.

De spreekuren starten vanaf 15 februari 2016 op drie plaatsen verspreid in de gemeente Losser :

  • Losser, De Muchte, Vlasakker 2: dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
  • Overdinkel, voormalige bibliotheek, Pr Hendrikstraat 4: woensdag van 10.00 tot 12.00 uur
  • De Lutte: Erve Boerrigter, Plechelmusstraat 14 : donderdag van 15.00 tot 17.00 uur

Wethouder Joop Hassink betoogde dat het initiatief goed past in het beleid van de gemeente Losser. Hij legde een dwarsverband met gemeentelijk beleid en andere lokale initiatieven op het gebied van armoedebestrijding. Daarnaast worden er in toenemende mate vrijwilligers ingezet om belangrijke taken op zich te nemen. En hij prees de aanwezige vrijwilligers voor hun betrokkenheid bij de Losserse samenleving.

De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel samenzijn.

Print Friendly
Delen
    Powered by WordPress | Deze website is gemaakt door Stichting Cluster Webhosting