Dag van de Mantelzorg

Om alle mantelzorgers in het zonnetje te zetten, wordt ook dit jaar de Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Welzijns- en zorgorganisaties uit Losser organiseren samen met de gemeente deze dag, zodat mantelzorgers ook een moment onbezorgd kunnen genieten. Wij hebben veel waardering en respect voor al uw zorgtaken en inzet. De Dag van de Mantelzorg […]

  Cursus Sociale Vaardigheid voor kinderen

Stichting Fundament en Wijkracht organiseren in de gemeente Losser de cursus Sociale Vaardigheden voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar.  Opkomen voor jezelf betekent dat je durft te zeggen wat je van iets vindt, dat je dingen durft te doen die je leuk of belangrijk vindt. Ook al denk je dat sommige andere kinderen […]

Update verbouwing gemeentehuis Losser tot kulturhus

Op veel bouwplaatsen in het land ligt het werk in de vakantieweken stil. Maar niet op de bouwplaats gemeentehuis Losser. Ook in de bouwvakvakantie wordt daar hard gewerkt om het Kulturhus Losser te realiseren. Een kulturhus waarin straks, naast de gemeente, diverse maatschappelijke partners gehuisvest zullen zijn. Projectorganisator Ronny Geurtsen van hoofdaannemer Rots Bouw heeft […]

DINODORP SANTHBERGIUM inschrijving gestart

Vakantiespektakel Stichting Fundament    Nu Opgeven !!! Opgave: Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli staat er zowel in ‘t Trefhuus als in De Muchte een bus klaar waarin je je aanmelding kunt stoppen. In de week daarna worden alle aanmeldingen verwerkt, waarbij voorrang wordt gegeven aan kinderen die niet op vakantie gaan. […]

Vacature Raad van Toezicht

Stichting Fundament is bestuurder van drie Stichtingen: Stichting Bibliotheek Losser, Stichting Muziekschool de Sleutel en welzijnsorganisatie Stichting Cluster. Fundament is onlangs overgegaan tot de instelling van een Raad van Toezicht, heeft een (nieuwe) voorzitter benoemd en zoekt nu voor de verdere invulling een tweetal leden:

Powered by WordPress | Deze website is gemaakt door Stichting Cluster Webhosting