Rommelmarkt Gildeproject 8 april

Op zaterdag 8 april  a.s. organiseert het Gildeproject van Stichting Fundament  bij haar werkplaats aan de Vlasakker 51 van 10.00 tot 14.00 uur een rommelmarkt. Het doel van de rommelmarkt is het verkrijgen van extra-inkomsten, maar de vrijwilligers van het Gildeproject maken ook graag van de gelegenheid gebruik om belangstellenden rond te leiden in haar werkplaats en om uitleg te geven over de doelstellingen, openingstijden en gebruik van de aanwezige machines en gereedschappen.

Voorlichting Oudermishandeling en Ontspoorde Zorg

Stichting Fundament organiseert samen met de Sociaal Teams in de gemeente Losser op 10 april een voorlichtingsbijeenkomst met als thema Ouderenmishandeling en Ontspoorde Zorg. Lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik, financiële uitbuiting en schending van de rechten… Jaarlijks zijn minstens 1 op de 20 ouderen slachtoffer van mishandeling. Lang niet alles is bekend, er wordt gezwegen over wat zich in de omgeving van veel ouderen afspeelt, er is veel verborgen leed. Ouderen melden zelf niet of nauwelijks grensoverschrijdend gedrag en mishandeling. Taboe en schaamte, loyaliteit, angst, ziekte, zwakte, sociaal isolement en het ontbreken van beleid rond (on)gewenste omgangsvormen zijn redenen.

Internationale vrouwendag activiteit in de Muchte

 

Op 7 maart is het Internationale Vrouwendag en dat wordt door een aantal enthousiaste vrouwen van verschillende nationaliteiten uit Losser aangegrepen voor de organisatie van een speciale activiteit. De betreffende vrouwen komen, onder de noemer van Ontmoetingsactiviteit Hestia al een aantal weken op vrijdagmiddag bijeen in de Muchte. Het doel van deze middagen vormt het stimuleren van integratie van en het leggen van contacten tussen vrouwen van diverse nationaliteiten. Om hieraan meer ruchtbaarheid te geven organiseren de vrouwen op vrijdagavond 10 maart a.s. van 18.00 tot 21.00 uur een startactiviteit met als kenmerken: ontmoeting, een heerlijk hapje, een drankje en veel gezelligheid. De activiteit vindt plaats in de Muchte (ruimte de Accu) aan de Vlasakker 2 te Losser. De kosten voor deelname bedragen € 5,- voor de hapjes. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.Opgave vooraf verplicht en wel op uiterlijk donderdag 9 maart bij de administratie van Stichting Fundament in de Muchte, Vlasakker 2 te Losser tel. 053 5369400 email info@stichtingfundament.nl

 

Activiteit voor Jonge Mantelzorgers

De werkgroep JONGE MANTELZORGERS Losser organiseert zaterdag 25 maart van 13.00 tot 16.00 uur in de Muchte, Vlasakker 2 te Losser een leuke en gezellige bijeenkomst.

In samenwerking met de Theatergroep Luna is een creatief en actief programma voor alle jonge mantelzorgers (5 t/m 21 jaar) binnen de gemeente Losser samengesteld. Deelname is gratis.

Sinds 2016 is onder begeleiding van het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Fundament de Werkgroep Jonge Mantelzorgers actief in de gemeente Losser. Je bent jonge mantelzorger als je een vader, moeder, broertje of zusje hebt met een ziekte of een beperking. Jonge mantelzorger zijn betekent niet alleen dat je wel eens een klusje thuis moet doen, maar het betekent vooral dat je vaak rekening moet houden met je vader, moeder, broertje of zusje of er veel in je hoofd mee bezig bent.

DE MAAK MASJIEN voor meiden een nieuwe activiteit bij Stichting Fundament in samenwerking met PSanke

WOW wat een gave leeftijd, maar oh wat moeilijk om wat voor ze te verzinnen, horen we vaak. Dat zagen we als een uitdaging en volgens ons is het gelukt. Lynn en Bente  zijn meiden in deze leeftijd en hebben ons geïnspireerd. We gaan bijvoorbeeld  gave musthaves maken, maar als jullie straks  naar de middelbare  school gaan of er al op zitten zijn make-up tips ook zeer welkom. Gaaf! een echte meidenavond met natuurlijk wat te drinken en te knabbelen, dat hoort erbij. Elke 1e woensdag van de maand van 18.00 – 19.30 uur  voor meiden van 11 tot en met 13 jaar. De kosten bedragen € 10,- per keer Voor opgave kun je bellen met Stichting Fundament (De Muchte) tel: 053-5369400 of mailen naar info@stichtingfundament.nl

Powered by WordPress | Deze website is gemaakt door Stichting Cluster Webhosting