DINODORP SANTHBERGIUM inschrijving gestart

Vakantiespektakel Stichting Fundament    Nu Opgeven !!!

Opgave: Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 juli staat er zowel in ‘t Trefhuus als in De Muchte een bus klaar waarin je je aanmelding kunt stoppen. In de week daarna worden alle aanmeldingen verwerkt, waarbij voorrang wordt gegeven aan kinderen die niet op vakantie gaan. leeftijd 5 t/m 12 jaar. Je krijgt thuis bericht of je mee kunt. Kosten €25,00 per kind

Vacature Raad van Toezicht

Stichting Fundament is bestuurder van drie Stichtingen: Stichting Bibliotheek Losser, Stichting Muziekschool de Sleutel en welzijnsorganisatie Stichting Cluster.

Fundament is onlangs overgegaan tot de instelling van een Raad van Toezicht, heeft een (nieuwe) voorzitter benoemd en zoekt nu voor de verdere invulling een tweetal leden:

Derde internationaal restaurant Hestia in de Muchte

Eind april startte Hestia met het maandelijks organiseren van een Internationaal restaurant: een initiatief dat letterlijk en figuurlijk in goede smaak viel.
Het, inmiddels, derde internationaal restaurant zal plaatsvinden op vrijdag 9 juni a.s. van 12.30 tot ca. 13.30 uur.

BRUSSEN cursus in Losser

Het Steunpunt Jonge Mantelzorgers (JMZ) van Stichting Fundament organiseert een BRUSSEN cursus. Een BRUSSEN cursus is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar van wie een direct familielid (vader, moeder, broer en/of zus) een psychische en of lichamelijke beperking heeft. De cursus start bij voldoende deelname op 8 juni a.s. en bestaat uit zes bijeenkomsten op donderdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur in de Muchte, Vlasakker 2 te Losser.

International restaurant Hestia in de Muchte

Onder de noemer van Internationale Ontmoetingsactiviteit Hestia komen op initiatief van Stichting Fundament  sinds  een aantal weken op vrijdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur een aantal enthousiaste vrouwen van verschillende nationaliteiten bijeen in de Muchte.

Powered by WordPress | Deze website is gemaakt door Stichting Cluster Webhosting