NOG ENKELE VRIJE PLAATSEN OP CURSUS COMPUTERTYPEN

Voor de cursus die start op woensdag 7 februari van 15.30 tot 16.30 uur zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De cursussen Computertypen zijn bestemd voor kinderen van groep 8 van het basisonderwijs en de groepen 1 van het voortgezet onderwijs en worden gehouden in de locatie van het Twents Carmel College in Losser. Het betreft een opleiding tot deelname aan een officieel diploma computertypen van de VSLM. Een belangrijk kenmerk van de cursus is dat kinderen thuis op de computer moeten oefenen. De cursus bestaande uit 16 lessen van een uur.De prijs voor de cursus bedraagt € 185, – inclusief examengeld en lesmateriaal in bruikleen (gespreide betaling is mogelijk).

Mocht een kind echter onverhoopt niet slagen dan biedt Stichting Fundament een uniek aanbod ten aanzien van herkansingen: deelname aan de laatste 6 lessen en het aansluitende examen in een volgende blok tegen alleen de kosten voor deelname aan het examen, zijnde ca. € 28,-.

Voor opgave en inlichtingen kan men terecht bij de administratie van Stichting Fundament in de Muchte, Vlasakker 2 te Losser tel. 053 5369400 of via email info@stichtingfundament.nl.

Tolk Arabisch komt het Formulieren Informatie Team versterken.

Het Formulieren Informatie Team(FIT) in Losser gaat op proef een tolk Arabisch toevoegen aan het wekelijks spreekuur. In de Muchte in Losser houdt FIT iedere dinsdag spreekuur van 13.00-15.00 uur voor mensen die graag informatie & advies willen over formulieren of financiën.FIT biedt ondersteuning bij het invullen van formulieren en hulp bij het aanvragen van toeslagen en of voorzieningen.  Bij het invullen van formulieren is het van belang dat men elkaar goed begrijpt. Een tolk kan hierbij een uitkomst zijn. Met ingang van 9 januari 2018 is iedere dinsdag een tolk Arabisch bij het spreekuur in Losser aanwezig. Na drie maanden wordt gekeken of de proefperiode verlengd wordt.Ook wordt dan gekeken of er in Overdinkel ook een tolk ingezet kan worden.

Formulieren Informatie Team

Humanitas Thuisadministratie en Stichting Fundament hebben de handen ineen geslagen om spreekuren op te zetten, waar mensen terecht kunnen wanneer zij vragen hebben over financiën en administratieve zaken. Ook kan hulp gegeven worden bij het invullen van formulieren. U kunt bij ons terecht voor:

Dag van de Mantelzorg

Om alle mantelzorgers in het zonnetje te zetten, wordt ook dit jaar de Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Welzijns- en zorgorganisaties uit Losser organiseren samen met de gemeente deze dag, zodat mantelzorgers ook een moment onbezorgd kunnen genieten. Wij hebben veel waardering en respect voor al uw zorgtaken en inzet. De Dag van de Mantelzorg vindt plaats op 10 november. Alle mantelzorgers in de gemeente Losser worden bij deze uitgenodigd om aan deze dag deel te nemen. We hebben een ochtend- en een avondprogramma, hieronder ziet u hoe het programma eruit ziet.

  Cursus Sociale Vaardigheid voor kinderen

Stichting Fundament en Wijkracht organiseren in de gemeente Losser de cursus Sociale Vaardigheden voor kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar.  Opkomen voor jezelf betekent dat je durft te zeggen wat je van iets vindt, dat je dingen durft te doen die je leuk of belangrijk vindt. Ook al denk je dat sommige andere kinderen of mensen dat stom, kinderachtig of gek vinden. Opkomen voor jezelf betekent ook dat je anderen dingen durft te vragen en dat je durft te zeggen dat je iets niet wilt. Het gaat dus steeds om durven. Eigenlijk betekent opkomen voor jezelf gewoon dat je zelfverzekerd bent, dat je jezelf durft te zijn. Op een goede manier opkomen voor jezelf kun je dus leren.

Powered by WordPress | Deze website is gemaakt door Stichting Cluster Webhosting